Pair of Vintage Old School Fru

Speaking Unit 15 Lớp 11 Trang 170

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 11 Unit 15 Space Conquest Speaking trang 170 SGK. Theo nhóm, các em thay phiên nói về các sự kiện quan trọng trong công cuộc thám hiểm vũ trụ.

UNIT 15: SPACE CONQUEST

SPEAKING (NÓI)

 

Task1. Theo cặp, đọc mẩu tin về Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lải, đặt câu hỏi và trả lời.

ĐÁP ÁN

1. What is the name of China’s first named spacecraft?

2. What is the name of the astronaut?

3. How old was he when he flew into space?

4. How important is the successful flight to China?

5. How many countries in the world have been able to carry out independently manned space activities? What are they?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xây dựng đất nước phải lấy dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy tuyển nhân tài làm gốc.
Quang Trung
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên