Pair of Vintage Old School Fru

Thao tác lập luận phân tích

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận phân tích lớp 11

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

I. Tìm hiểu bài


1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Gợi ý trả lời câu hỏi


-       Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, đại diện cho cho sự đồi bại trong xã hội "Truyện Kiều".


-       Để thuyết phục tác giả đã đưa ra các luận cứ làm sáng tỏ cho luận điểm (các yếu tố được phân tích).


+         Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại, bất chính.


+         Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại bất chính đó: Giả làm người tử tế để đánh lừa một người con gái ngây thơ, hiếu thảo; trở mặt một cách trâng tráo; thường xuyên lừa bịp, tráo trở., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!
Love happens whether you want it to or not. Don't try to control it!
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên