XtGem Forum catalog

Thao tác lập luận phân tích

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận phân tích lớp 11

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

I. Tìm hiểu bài


1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Gợi ý trả lời câu hỏi


-       Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, đại diện cho cho sự đồi bại trong xã hội "Truyện Kiều".


-       Để thuyết phục tác giả đã đưa ra các luận cứ làm sáng tỏ cho luận điểm (các yếu tố được phân tích).


+         Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại, bất chính.


+         Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại bất chính đó: Giả làm người tử tế để đánh lừa một người con gái ngây thơ, hiếu thảo; trở mặt một cách trâng tráo; thường xuyên lừa bịp, tráo trở., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta.
The greatest happiness in life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên