XtGem Forum catalog

Speaking Unit 3 Lớp 11 Trang 35

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 35 Unit 3 A Party dễ hiểu nhất. Theo cặp, các em lần lượt kể cho nhau nghe về bữa tiệc mà mình đã tham dự dựa vào các câu hỏi và câu trả lời đã chuẩn bị.

UNIT 3: A PARTY

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Nghĩ tới một bữa tiệc mà em muốn tham dự. Hãy chọn những chủ đề em muốn nói đến từ danh sách sau đây:

- Bữa tiệc do ai tổ chức

- Nhân dịp nào?

- Em có tặng quà cho chủ nhân không?

- Em đi cùng với ai?

- Tiệc được tổ chức ở đâu?

- Có trang hoàng bày trí nhiều không?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những kẻ ngu xuẩn cho rằng khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều khi bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một hai thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.
Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên