XtGem Forum catalog

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 34 các hệ thống sông lớn ở nước ta trang 123 SGK. Thất thường, Mùa lũ kéo dài 5 tháng và cao nhất vào tháng 6, lũ tập trung nhanh và kéo dài.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 34: GIẢI BÀI TẬP CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 123 SGK địa lí 8: Hãy nờu dặc điểm của hộ thống sông ngòi ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ (hình dạng, chế dộ nước, một số hệ thống sônq chính).

Trả lời:


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực luôn nghĩ rằng... nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người.
Power always thinks... that it is doing God's service when it is violating all his laws.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên