Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 34 các hệ thống sông lớn ở nước ta trang 123 SGK. Thất thường, Mùa lũ kéo dài 5 tháng và cao nhất vào tháng 6, lũ tập trung nhanh và kéo dài.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 34: GIẢI BÀI TẬP CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 123 SGK địa lí 8: Hãy nờu dặc điểm của hộ thống sông ngòi ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ (hình dạng, chế dộ nước, một số hệ thống sônq chính).

Trả lời:


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Món quà lớn nhất trong cuộc sống là được ghi nhớ.
The greatest gift in life is to be remembered.
Ken Venturi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog