Teya Salat

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 34 các hệ thống sông lớn ở nước ta trang 123 SGK. Thất thường, Mùa lũ kéo dài 5 tháng và cao nhất vào tháng 6, lũ tập trung nhanh và kéo dài.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 34: GIẢI BÀI TẬP CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 123 SGK địa lí 8: Hãy nờu dặc điểm của hộ thống sông ngòi ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ (hình dạng, chế dộ nước, một số hệ thống sônq chính).

Trả lời:


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu không có kẻ địch, không có cuộc chiến. Nếu không có cuộc chiến, không có chiến thắng, và nếu không có chiến thắng, không có vương miệng.
If there be no enemy there's no fight. If no fight, no victory and if no victory there is no crown.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên