Snack's 1967

Listening Unit 9 Lớp 11 Trang 105

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 9 The Post Office Listening trang 105 SGK. Vietnam ranks second only to China for growth in telephone numbers. It is among the 30 countries in the world that have more than two million telephones.

UNIT 9: THE POST OFFICE

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.

1. Nhà em có điện thoại không? số điện thoại là bao nhiêu?

2. Trong gia đình em có ai sử dụng điện thoại di động không? Nó hiệu gì?

3. Em nghĩ gì về điều tiện lợi và bất lợi của điện thoại di động?

GỢI Ý CHO CÂU HỎI 3

Ví dụ như: When you have a mobile phone, you can contact other people easily. You can be reached at almost anytime anywhere. You never miss any important information. When you go on business you always feel close to your family... On the other hand, because you can be reached at almost anytime anywhere you don’t have much privacy. Sometimes, it’s irritating to get a call when you are sleeping or in a meeting, v.v While you listen, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên