Old school Swatch Watches

Unit 1 Friendship: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 17 unit 1 friendship listening. My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hannoi. Her family moved to Haiphong in 1985.

UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN)

LISTEN (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

1. Bạn thân nhất của em là ai?

2. Em gặp bạn ấy khi nào?

3. Các em đã quen nhau bao lâu?

4. Phẩm chất nào của bạn em khiến em thán phục?

While you listen, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tội lỗi chỉ nằm trong việc làm tổn thương người khác một cách không cần thiết. Tất cả những "tội lỗi" khác đều chỉ do con người tưởng tượng hão ra.
Sin lies only in hurting others unnecessarily. All other "sins" are invented nonsense.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên