Speaking Unit 16 Lớp 11 Trang 181

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Speaking trang 181 SGK. Theo cặp, nói lại các câu chỉ sự thật, các câu chỉ ỷ kiến riêng hoặc phỏng đoản sử dụng kết quả đã thực hiện ở Task 1.

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, thảo luận và xác định câu chỉ sự thật và câu chỉ ỷ kiến riêng hay phỏng đoản về The GREAT PYRAMID.

GỢI Ý


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người đàn ông điên dại vì một người đàn bà thì chỉ một mình nàng có thể chữa khỏi cái điên dại ấy của chàng ta mà thôi.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid