Speaking Unit 16 Lớp 11 Trang 181

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Speaking trang 181 SGK. Theo cặp, nói lại các câu chỉ sự thật, các câu chỉ ỷ kiến riêng hoặc phỏng đoản sử dụng kết quả đã thực hiện ở Task 1.

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, thảo luận và xác định câu chỉ sự thật và câu chỉ ỷ kiến riêng hay phỏng đoản về The GREAT PYRAMID.

GỢI Ý


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống.
One must never lose time in vainly regretting the past or in complaining against the changes which cause us discomfort, for change is the essence of life.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t