Old school Easter eggs.

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Trả lời:


Tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nhờ:


–        cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.


–        hệ dẫn truyền tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.


Câu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ?


Trả lời:


Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 3. Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Danh ngôn Tây Tạng có câu: “Bi kịch nên được sử dụng như nguồn sức mạnh”. Bất luận là khó khăn nào, kinh nghiệm đau khổ ra sao, nếu chúng ta đánh mất hy vọng thì đó là thảm họa đích thực.
There is a saying in Tibetan, “Tragedy should be utilized as a source of strength.”No matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that’s our real disaster.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên