Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Trả lời:


Tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nhờ:


–        cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.


–        hệ dẫn truyền tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.


Câu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ?


Trả lời:


Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 3. Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sẵn sàng chết cho một lý tưởng là đặt cái giá quá cao chỉ dựa vào phỏng đoán.
To be willing to die for an idea is to set a rather high price on conjecture.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.