XtGem Forum catalog

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Trả lời:


Tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nhờ:


–        cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.


–        hệ dẫn truyền tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.


Câu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ?


Trả lời:


Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 3. Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết.
Being happy doesn’t mean that everything is perfect. It means that you’ve decided to look beyond the imperfections.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên