Duck hunt

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Trả lời:


Tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nhờ:


–        cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.


–        hệ dẫn truyền tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.


Câu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ?


Trả lời:


Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Tuần hoán máu (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 85


Câu 3. Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên