Snack's 1967

Reading Unit 5 Lớp 11 Trang 56

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 5 illiteracy reading trang 56 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. The lifeguard advised US not to swim too far from the shore.

UNIT 5: ILLITERACY

READING (ĐỌC)

 

Before you read:

Theo cặp, quan sát và mô tả tranh, dùng những từ gợi ý đã cho.

CÂU HỎI GỢI Ý

+ Where do you think the class is?

+ What do you think of the people in the class?

Are they at the same age?

+ What do you think of the teacher?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kỷ niệm lúc nào cũng bền vững còn hơn nét mực. Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý nhất trên đời
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên