Writing Unit 10 Lớp 11 Trang 120

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 10 nature in danger writing trang 120 SGK. Where is Cat Ba National Park? Where is Cat Ba National Park located? What are the special features of Cat Ba National Park?

UNIT 10: NATURE IN DANGER

WRITING (VIẾT)

 

Đọc phần tóm tắt các thông tin về vườn quốc gia Cát Bà, viết bài mô tà về vườn quốc gia đó.

CÂU HỎI GỢI Ý

Where is Cat Ba National Park? Where is Cat Ba National Park located? What are the special features of Cat Ba National Park?

How large is it?

What do you know about the animals and plants in Cat Ba National Park? What are some of the historic features of the park?

GỢI Ý:

Cat Ba National Park, which was declared as a national park in 1986, is situated on Cat Ba Island, 120 km from Ha Noi and 20 km east of Hai Phong., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra.
The mind is like a parachute. It works best when it’s open.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s