Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

Thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án chi tiết do Phòng GD & ĐT Võ Nhai ra đề năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút.

Xem tiếp: Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 8 rất hay
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÕ NHAI
Đề Thi Học Kì 1

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút

I. Lí thuyết ( 2 điểm )

Viết dạng tổng quát hằng đẳng thức bình phương một tổng, một hiệu, lập phương một tổng, một hiệu lấy ví dụ minh họa.

II. Bài tập ( 8 điểm )

Bài 1.(2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bài 2 (1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 15x + 20y, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng có người bạn nào mà mọi mặt đều tốt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog