Polly po-cket

Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

Thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án chi tiết do Phòng GD & ĐT Võ Nhai ra đề năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút.

Xem tiếp: Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 8 rất hay
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÕ NHAI
Đề Thi Học Kì 1

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút

I. Lí thuyết ( 2 điểm )

Viết dạng tổng quát hằng đẳng thức bình phương một tổng, một hiệu, lập phương một tổng, một hiệu lấy ví dụ minh họa.

II. Bài tập ( 8 điểm )

Bài 1.(2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bài 2 (1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 15x + 20y, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
You will be doing anything for the one you love, except love them again.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên