80s toys - Atari. I still have

Unit 7: World Population (Dân Số Thế Giới)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên