Unit 7: World Population (Dân Số Thế Giới)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều khiến làm tình và đọc sách giống nhau nhất chính là việc trong chúng, thời gian và không gian rộng mở, khác biệt với thời gian và không gian có thể đo đếm được.
What makes lovemaking and reading resemble each other most is that within both of them times and spaces open, different from measurable time and space.
Italo Calvino
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat