Speaking Unit 13 Lớp 11 Trang 148

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Speaking Trang 148 SGK. Theo cặp, thảo luận với nhau về các sở thích mà minh thích và giải thích tại sao. (Đáp án mở)

UNIT 13: HOBBIES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, thảo luận với nhau về các sở thích mà minh thích và giải thích tại sao. (Đáp án mở)

Task 2. Thực hành đọc hội thoại giữa hai ngiĩời hạn về sưu tầm sách. Task 3. Thực hiện bài hội thoại về việc sưu tập bộ tem như thế nào.

GỢI Ý

Dựa vào bài hội thoại của Lan và Hưomg cùng các câu gợi ý sẵn.

Hương: What is your hobby. Lan?

Lan: Well, I like collecting books.

Could you tell me how you collect your books?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967