The Soda Pop

Reading Unit 2 Lớp 11 Trang 22

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 22 reading unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Gợi ý một số tỉnh từ chỉ trạng thải tình cảm, tinh thần: embarrassed, ashamed, confused, sad, unhappy, bad, terrible, uncomfortable, ill at ease...

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

Theo cặp, nhìn vào tranh và nói về những gì đang xảy ra trong từng bức tranh.

CÂU HỎI GỢI Ý

- Who do you think they are?

- Where are they?

- What are they doing?

While you read Reading text., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lí lẽ của người nghèo thường không được nghe thấy.
Poor men's reasons are not heard.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên