Teya Salat

Reading Unit 2 Lớp 11 Trang 22

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 22 reading unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Gợi ý một số tỉnh từ chỉ trạng thải tình cảm, tinh thần: embarrassed, ashamed, confused, sad, unhappy, bad, terrible, uncomfortable, ill at ease...

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

Theo cặp, nhìn vào tranh và nói về những gì đang xảy ra trong từng bức tranh.

CÂU HỎI GỢI Ý

- Who do you think they are?

- Where are they?

- What are they doing?

While you read Reading text., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta.
The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên