XtGem Forum catalog

Reading Unit 2 Lớp 11 Trang 22

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 22 reading unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Gợi ý một số tỉnh từ chỉ trạng thải tình cảm, tinh thần: embarrassed, ashamed, confused, sad, unhappy, bad, terrible, uncomfortable, ill at ease...

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

Theo cặp, nhìn vào tranh và nói về những gì đang xảy ra trong từng bức tranh.

CÂU HỎI GỢI Ý

- Who do you think they are?

- Where are they?

- What are they doing?

While you read Reading text., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số quan điểm đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.
I've always felt that a person's intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên