Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ (Giải bài tập 1, 2, 3)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A.

a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s.


b) Dùng bếp điện để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K.


c) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng


Hướng dẫn giải


GỢI Ý CÁCH GIẢI


a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 s:


Q = 500J (khi đó có thể nói công suất tỏa nhiệt của bếp là P = 500W).


b) Tính hiệu suất của bếp:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.
Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog