Chương 2. Ba định luật Niuton – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 65 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang  65 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 6: Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?


Câu 7: Chọn đáp án đúng


Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì:


A. Vật dừng lại ngay


B. Vật đổi hướng chuyển động


C. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại


D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời sống của một cuộc sống tốt đẹp.
Reading is a basic tool in the living of a good life.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane