Disneyland 1972 Love the old s

Chương 6. Các nguyên lí của nhiệt động lực học – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 180 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  180  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH, nêu tên đơn vị, quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.


Câu 2:   Phát biểu nguyên lí II NĐLH.


Câu 3:Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả đúng quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình.


A. ∆U = A ;                                 B. ∆U = Q + A ;


C. ∆U = 0 ;                                 D. ∆U = Q


Câu 4: . Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây?


A. Q < 0 và A > 0 ;                        B. Q > 0 và A > 0;


C. Q > 0 và A < 0;                         D. Q < 0 và A < 0., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.
Impart as much as you can of your spiritual being to those who are on the road with you, and accept as something precious what comes back to you from them.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên