XtGem Forum catalog

Chương 6. Các nguyên lí của nhiệt động lực học – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 180 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  180  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH, nêu tên đơn vị, quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.


Câu 2:   Phát biểu nguyên lí II NĐLH.


Câu 3:Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả đúng quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình.


A. ∆U = A ;                                 B. ∆U = Q + A ;


C. ∆U = 0 ;                                 D. ∆U = Q


Câu 4: . Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây?


A. Q < 0 và A > 0 ;                        B. Q > 0 và A > 0;


C. Q > 0 và A < 0;                         D. Q < 0 và A < 0., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn mỉm cười, khi đó cuộc sống của bạn sẽ bớt đi mệt mỏi và căng thẳng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên