Pair of Vintage Old School Fru

Unit 14: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.
It takes as much energy to wish as it does to plan.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên