XtGem Forum catalog

Unit 14: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.
Immanuel Kant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên