Unit 14: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử
Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try
A bird with wings who dares not rise and fly.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches