Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Unit 4 volunteer work Language Focus Lớp 11 Trang 53 trong SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. 1. hearing 2. bending 3. behaving 4. meeting 5. spending 6. waiting 7. starting

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Exercise 1. Chọn động từ dạng Gerund phù hợp điền vào các cho trống các câu cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. hearing

2. bending

3. behaving

4. meeting

5. spending, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ cần một sợi tóc của người yêu cũng đủ để kéo khỏe hơn bốn con bò mộng.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring