XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Unit 4 volunteer work Language Focus Lớp 11 Trang 53 trong SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. 1. hearing 2. bending 3. behaving 4. meeting 5. spending 6. waiting 7. starting

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Exercise 1. Chọn động từ dạng Gerund phù hợp điền vào các cho trống các câu cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. hearing

2. bending

3. behaving

4. meeting

5. spending, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều.
He is not poor that hath not much, but he that craves much.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên