Old school Easter eggs.

Unit 1: Friendship (tình bạn)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.
The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên