XtGem Forum catalog

Thao tác lập luận phân tích

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận phân tích lớp 11

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

I. Tìm hiểu bài


1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Gợi ý trả lời câu hỏi


-       Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, đại diện cho cho sự đồi bại trong xã hội "Truyện Kiều".


-       Để thuyết phục tác giả đã đưa ra các luận cứ làm sáng tỏ cho luận điểm (các yếu tố được phân tích).


+         Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại, bất chính.


+         Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại bất chính đó: Giả làm người tử tế để đánh lừa một người con gái ngây thơ, hiếu thảo; trở mặt một cách trâng tráo; thường xuyên lừa bịp, tráo trở., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời tạm biệt khiến bạn phải suy nghĩ. Nó khiến bạn nhận ra bạn đã có gì và bạn đã mất gì, và bạn đã không biết quý trọng điều gì.
Goodbye's make you think. They make you realize what you've had and what you've lost, and what you've taken for granted.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên