XtGem Forum catalog

Bài 21: Giải bài tập con người và môi trường địa lí

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 21 giải bài tập con người và môi trườn địa lí trang 76 SGK. Một số khu vực trên thế giới nhân dân còn tình trạng du canh du cư làm ảnh hưởng rất xấu tới cảnh quan tự nhiên, làm suy giảm nhanh tài nguyên rừng và tài nguyên đất.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 21: GIẢI BÀI TẬP CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

 

I. KIÊN THỨC CƠ BẢN

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của con người và một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phân bố của sản xuất.

- Thông qua các hoạt động trên, con người đã tác động mạnh mẽ làm biến đổi môi trường tự nhiên.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 76 SGK địa lí 8: Hoạt động nông nghiệp đã làm biến đổi cảnh quan tự nhiên như thế nào?

Trả lời:

- Hoạt động nông nghiệp làm biển đổi các đồng băng, làm cho bề mặt các đồng bằng gồ ghề và cảnh quan là các loại cây trồng phục vụ nhu cầu của con người. 



, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không những chỉ là một người chuộc hòa bình mà còn là một người chuộc hòa bình máu chiến. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình. Không gì có thể kết thúc chiến tranh nếu bản thân con người không từ chối tham gia chiến tranh.
I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên