Tiểu sử tóm tắt

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Tiểu sử tóm tắt lớp 11

BÀI GIẢNG - LÀM TIỂU SỬ TÓM TẮT


 


I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt


1. Tiểu sử tóm tắt là gì? 


Đó là một văn bản thông tin một cách khách quan trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân.


2. Mục đích


-       Nhằm giới thiệu cho người đọc,người nghe về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới.


-       Những hiểu biết đó giúp cho người quản lí tìm hiểu, theo dõi và sắp xếp, phân công công việc hợp lí, hiệu quả.


-       Ngoài ra nắm được tóm tắt tiểu sử của nhà văn, nhà thơ chúng ta có cơ sở hiểu đúng, hiểu sâu về tác phẩm của họ.


3. Yêu cầu, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.
The duration of passion is proportionate with the original resistance of the woman.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog