Pair of Vintage Old School Fru

Speaking Unit 13 Lớp 12 Trang 141

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Speaking trang 141 SGK. Em hãy quan sát một số biểu tượng thể thao và nhớ lại các từ chi tên các môn thể thao đó. Thảo luận theo cặp, thống nhất ý kiến và viết từ chi tên gọi môn thể thao dưới mỗi biểu tượng (1-6).

 UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy quan sát một số biểu tượng thể thao và nhớ lại các từ chi tên các môn thể thao đó. Thảo luận theo cặp, thống nhất ý kiến và viết từ chi tên gọi môn thể thao dưới mỗi biểu tượng (1-6).

Đáp án.

1. football (soccer)              3. swimming                     5. basket ball

2. tennis                             4. cycling                          6. (running) athletics

Task 2. Theo cặp, em hãy dựa vào thông tin trong bàng luyện nói về ki lục thể thao của một số vận động viên tại SEA Games lần thứ 22.

Example.

Boonthung, the Thai, won the Men’s 200 metres. He ran 200 metres in 20.14 seconds., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian và hoàn cảnh mang lại sự khôn ngoan.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên