XtGem Forum catalog

Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIẾU CẦU HIỀN - NGÔ THÌ NHẬM





I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Ngô Thì Nhậm (1764 - 1803), hiệu Hi Doãn.


-       Ng­ười làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay: Thanh Trì - Hà Nội)


-       Là người học giỏi đỗ đạt, từng làm quan đại thần dưới thời chúa Trịnh


-       Khi Lê - Trịnh sụp đổ, ông theo phong trào Tây Sơn và được vua Quang Trung tín nhiệm giao nhiều trọng trách.


2. Tác phẩm


a. Hoàn cảnh sáng tác



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.
Whenever you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên