Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIẾU CẦU HIỀN - NGÔ THÌ NHẬM

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Ngô Thì Nhậm (1764 - 1803), hiệu Hi Doãn.


-       Ng­ười làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay: Thanh Trì - Hà Nội)


-       Là người học giỏi đỗ đạt, từng làm quan đại thần dưới thời chúa Trịnh


-       Khi Lê - Trịnh sụp đổ, ông theo phong trào Tây Sơn và được vua Quang Trung tín nhiệm giao nhiều trọng trách.


2. Tác phẩm


a. Hoàn cảnh sáng tác, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bụng đói có thể no được, còn con mắt đói thì không bao giờ.
Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967