Polaroid

Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIẾU CẦU HIỀN - NGÔ THÌ NHẬM

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Ngô Thì Nhậm (1764 - 1803), hiệu Hi Doãn.


-       Ng­ười làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay: Thanh Trì - Hà Nội)


-       Là người học giỏi đỗ đạt, từng làm quan đại thần dưới thời chúa Trịnh


-       Khi Lê - Trịnh sụp đổ, ông theo phong trào Tây Sơn và được vua Quang Trung tín nhiệm giao nhiều trọng trách.


2. Tác phẩm


a. Hoàn cảnh sáng tác, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đến với những người thông minh và trung thực, thận trọng với những kẻ thông minh nhưng dối trá. Thương hại những kẻ thành thực nhưng ngốc nghếch.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên