CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

1. Đồng phân, danh pháp


–          Công thức tổng quát: RXn


–          Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon


–          Bậc của dẫn xuất halogen = bậc C liên kết với X


–          Đồng phân: gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí X


–          Tên gọi: + Tên gốc – chức: Tên gốc hidrocacbon + halogen


+ Tên thay thế: Số chỉ X- tên X + tên hidrocacbon .


2. Tính chất hóa học, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước.
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have