Facebook00">Google+0 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI KHẢO SÁT CHỌN LỚP  ĐẦU NĂMMÔN TOÁN – LỚP 6 Bài 1 : Tính" />
The Soda Pop

Đề thi khảo sát chọn lớp đầu năm lớp 6 môn Toán có đáp án

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi yêu cuộc sống. Đôi lúc tôi đau khổ tới dữ dội, sâu sắc, tuyệt vọng, lấp đầy bởi muộn phiền; nhưng qua tất cả, tôi vẫn biết khá chắc chắn rằng được sống là một điều tuyệt diệu.
I like living. I have sometimes been wildly, despairingly, acutely miserable, racked with sorrow; but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên