XtGem Forum catalog

Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết câu 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK

BÀI 16: GIẢI BÀI TẬP TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

- Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn

- Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu.

- Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu.

Trả lời:

- Dựa vào hình:

+ Máu trong vòng tuần hoàn nhỏ được bắt đầu từ tâm thất phải (1) qua dộng mạch phổi (2), rồi vào mao mạch phổi (3), qua tĩnh mạch phổi (4) rồi trở về tâm nhĩ trái (5). , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời nói đúng là những thứ không chắc chắn, chúng thường nghe hay ho lắm nhưng lại mang ý nghĩa đối lập với những gì người ta nghĩ.
Words are such uncertain things, they so often sound well but mean the opposite of what one thinks they do.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên