Qua Đồng hào có ma và Lão Hạc hãy làm rõ số phận của người nông dân
Đề bài: Từ hai truyện ngắn “Đồng hào có ma” của Nguyễn Công Hoan và Lão Hạc của Nam Cao, em hãy làm rõ số phận của người nông dân dưới chế độ thực dân nửa phong kiến.


Bài làm  1. Hướng dẫn

Phát biểu những suy nghĩ của mình về con người và cuộc đời cùa người nông dân trước hết là nêu những nhận xét của mình về họ: hoàn cảnh sống, số phận của họ. Từ những con người cụ thể, số phận cụ thể như Lão Hạc, chị Nuôi v.v… Phát biểu những suy nghĩ chù quan của mình.


Bài văn.


Trước Cách mạng tháng Tám một số nhà văn hiện thực tiến bộ đã đề cộp đến nhiều mặt cuộc sống cùng cực của người nóng dân Việt Nam dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. Các truyện ngắn như Lão Hạc cùa Nam Cao, “Đồng hào cỏ ma” cùa Nguyễn Công Hoan đã phản ánh được những số phạn khác nhau trong những hoàn cánh khác nhau vể nỗi khổ đau vô tận cúa người nồng dân.


Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao là một cố nông nghèo khổ. Ta chưa nói nhiểu đến nét riêng về hoàn cành của lão: vợ chết, con trai đi biền biệt… mà cái sô’ phận chung của những kiếp người già ở nông thôn dưới chế độ cũ cũng đủ thấy bao điều khốn khó.


Lão Hạc là đại diện cho những người cố nóng – nông dân nhưng không có ruộng cày. Suốt đời, khi còn sức lực thì cũng chỉ đi cày thuê, cuốc mướn, đổi bát mổ hôi lấy bát cơm. Khi già yếu rói thì cũng vẫn phái đưa sức lao động ra, dùng chúi hơi tàn còn lại đế kiếm sống. Bình thường, như thế cũng đã là khổ lẩm, huống chi gặp những năm có thiên tai thì cay cực biết chừng nào !


Làng mất nghề sợi, nghề vải đành phải bó ! Đàn bà rỗi rãi nhiều. Còn tí việc nhẹ nào họ tranh nhau làm mất cả. Lão Hạc không có việc. Rồi lại bão. Hoa màu bị phá sạch sành sanh. Trong hoàn cảnh ấy, Lão Hạc dù có muốn đi làm thuê đế kiếm bát cơm cũng không có việc !


Nhưng cuộc sống của người nông dân dưới chế độ cũ đâu chi khốn khó vì có ruộng, hay không có ruộng, có việc làm hay không có việc làm mà những hủ tục như ma chay, cưới xin cũng làm cho họ điêu đứng.


Lão Hạc suốt đời chi lo tiền cưới vợ cho con, lo có tiền “lủm mu” lúc chết hơn lo đồng tiền để sinh sốnghằng ngày., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ.
Happiness is but a mere episode in the general drama of pain.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring