CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 27-28 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 27-28 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Cấu hình electron nguyên tử

I  – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ


1. Cấu hình electron nguyên tử


Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.


Người ta quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử như sau :


– Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3…)-


– Phân lớp được ghi bằng các chữ cái thường (s, p, d, f).


– Số electron trong một phân lớp được ghi bằng sô’ ở phía trên bên phải của phân lớp (s2, p6,…)


Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới này thuộc về bạn, hãy học cách trân trọng những gì thuộc về mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches