80s toys - Atari. I still have

Chương 7. Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 187 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  187  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 2: Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể


Câu 3: Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này


Câu 5: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?


A. Có dạng hình học xác định.


B. Có cấu trúc tinh thể.


C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.


D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.


Câu 6: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.
Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên