Pair of Vintage Old School Fru

Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm

Tham khảo đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm. Thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.

Đề số 1:

Bài thi khảo sát chất lượng giữa kì 1

Năm học 2005-2016

Môn toán : Lớp 7

(Thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên………………………Lớp 7.………………………….

I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm ).

Câu 1. (1.0 điểm). Điền Đ ( nếu đúng ),  điền S (nếu sai ) vào ô vuông:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời.
When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên