Snack's 1967

Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm

Tham khảo đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm. Thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.

Đề số 1:

Bài thi khảo sát chất lượng giữa kì 1

Năm học 2005-2016

Môn toán : Lớp 7

(Thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên………………………Lớp 7.………………………….

I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm ).

Câu 1. (1.0 điểm). Điền Đ ( nếu đúng ),  điền S (nếu sai ) vào ô vuông:



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm.
Praise, like gold and diamonds, owes its value only to its scarcity.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên