Chương 4. Thế năng – Định luật bảo toàn động lượng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 141 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  141  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 2: Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì


A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.


B. Thời gian rơi bằng nhau.


C. Công của trọng lực bằng nhau.


D. Gia tốc rơi bằng nhau.


Hãy chọn câu sai


Câu 3:Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?


A. 0,102 m.                                      B. 1,0 m., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.
A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often
just to save it from drying out completely.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid