XtGem Forum catalog

Chương 7. Biến dạng cơ của vật rắn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 192 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Biến dạng cơ của vật rắn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  192  SGK Vật Lý lớp 10 


****

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó?


Hướng dẫn giảiHọc sinh tự giải.Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?


Hướng dẫn giải


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên