Polly po-cket

Chương 2. Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  79 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?


Câu 2: Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt?


Câu 3: Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?


Câu 4: Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?


Chương  2. Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  79 SGK Vật Lý lớp 10


Câu 5: Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?


Câu 6: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?


A. Tăng lên, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.
Keep your friends close, keep your enermy closer.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên