XtGem Forum catalog

Chương 2. Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  79 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?


Câu 2: Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt?


Câu 3: Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?


Câu 4: Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?


Chương  2. Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  79 SGK Vật Lý lớp 10


Câu 5: Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?


Câu 6: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?


A. Tăng lên, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi. Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên