Polly po-cket

Chương 7. Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 187 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  187  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 2: Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể


Câu 3: Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này


Câu 5: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?


A. Có dạng hình học xác định.


B. Có cấu trúc tinh thể.


C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.


D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.


Câu 6: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số quan điểm đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.
I've always felt that a person's intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên