80s toys - Atari. I still have

Chương 4. Công và công suất – Hướng dẫn giải bài tập 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập   3, 4, 5, 6 trang  132  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 3:Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?


A. J.s.                                                            B. W.


C. N.m/s.                                                       D. HP.


Câu 4:  Công có thể biểu thị bằng tích của


A. Năng lượng và khoảng thời gian.


B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.


C. Lực và quãng đường đi được.


D. Lực và vận tốc., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đắm mình trong hối tiếc là tiêu phí thời giờ hôm nay cho thời giờ đã qua không thuộc về chúng ta nữa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên