Snack's 1967

Chương 4. Công và công suất – Hướng dẫn giải bài tập 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập   3, 4, 5, 6 trang  132  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 3:Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?


A. J.s.                                                            B. W.


C. N.m/s.                                                       D. HP.


Câu 4:  Công có thể biểu thị bằng tích của


A. Năng lượng và khoảng thời gian.


B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.


C. Lực và quãng đường đi được.


D. Lực và vận tốc., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu.
Never explain; your real friends don't need it, and your enenmys won't believe you anyways.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên