XtGem Forum catalog

Chương 5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 166 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  166  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Khí lý tưởng là gì?


Câu 2: Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.


Câu 3: Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.


Câu 4: Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

Chương  5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  166  SGK Vật Lý lớp 10


Câu 5: Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp ?


A. Đường thẳng song song với trục hoành.


B. Đường thẳng song song với trục tung.


C. Đường hypebol., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời điểm cho sự im lặng. Có thời điểm cần buông tay và để bạn mình lao vào vận mệnh của chính họ. Và có thời điểm để chuẩn bị nhặt lên những mảnh vỡ sau khi tất cả đã kết thúc.
Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it's all over.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên