Chương 6. Nội năng và sự biến thiên nội năng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 172 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  172  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu định nghĩa nội năng.


Câu 2: Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không ? Tại sao


Câu 3: Nhiệt lượng là gì ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi. Nêu đơn vị của các đại lượng trong công thức.


Câu 4: Nội năng của một vật là ?


A. tổng động năng và thế năng của vật.


B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.


C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.


D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật, bất vị lợi, nguời ấy không biết được hạnh phúc mà một người có thể nhận được ở một người.
Olivier Goldsmith
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.