Snack's 1967

Chương 6. Nội năng và sự biến thiên nội năng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 172 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  172  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu định nghĩa nội năng.


Câu 2: Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không ? Tại sao


Câu 3: Nhiệt lượng là gì ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi. Nêu đơn vị của các đại lượng trong công thức.


Câu 4: Nội năng của một vật là ?


A. tổng động năng và thế năng của vật.


B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.


C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.


D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi ngày là: Liệu có phải tôi đang làm điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm được? Trừ khi tôi cảm thấy tôi đang xử lý điều quan trọng nhất mà mình có thể giúp, còn lại tôi sẽ cảm thấy không thoải mái với cách mình sử dụng thời gian.
Mark Zuckerberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên