Insane

Chương 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  106  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều


Câu 2: Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?


Câu 3: Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?


Câu 4: Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?


A. 160N;                   B. 80N;


C. 120N;                   D. 60N.


Câu 5: Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)


Chương  3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  106  SGK Vật Lý lớp 10, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại.
Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow
men.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên