XtGem Forum catalog

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 20 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 20 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 20 SGK)

Đề bài:Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation.( Đặt những câu dưới đây vào chỗ đúng để hoàn thành đoạn hội thoại)


a)   I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?


b)   Hello. 9 210 752c)   It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?


d)   Bye.


e)   Yes. What time can we meet?


f)  Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.
I miss you when something really good happens, because you're the one I want to share it with. I miss you when something is troubling me, because you're the one who understands me so well. I miss you when I laugh and cry, because I know that you are the one that makes my laughter grow and tears dissapear. I miss you all the time, but I miss you the most when I lie awake at night, and think of all the wonderful times that we spent with each other.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên