Duck hunt

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 20 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 20 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 20 SGK)

Đề bài:Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation.( Đặt những câu dưới đây vào chỗ đúng để hoàn thành đoạn hội thoại)


a)   I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?


b)   Hello. 9 210 752c)   It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?


d)   Bye.


e)   Yes. What time can we meet?


f)  Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người đàn ông điên dại vì một người đàn bà thì chỉ một mình nàng có thể chữa khỏi cái điên dại ấy của chàng ta mà thôi.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên