Insane

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Mở đầu về hoá học hữu cơ

1. – Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, cacbua, xianua,…..


– Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.


2. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ:


– Liên kết hoá học chủ yếu trong chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.


– Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, không tan hoặc ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.


– Các hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt, dễ cháy; các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo một hướng nhất định.


3. Phân loại: dựa vào thành phần nguyên tố, người ta chia hợp chất hữu cơ thành hai loại: hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.


4. Phân tích nguyên tố:, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh muốn ý nghĩa làm gì chứ? Cuộc đời là khát khao, không phải một ý nghĩa.
What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên