Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Mở đầu về hoá học hữu cơ

1. – Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, cacbua, xianua,…..


– Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.


2. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ:


– Liên kết hoá học chủ yếu trong chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.


– Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, không tan hoặc ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.


– Các hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt, dễ cháy; các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo một hướng nhất định.


3. Phân loại: dựa vào thành phần nguyên tố, người ta chia hợp chất hữu cơ thành hai loại: hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.


4. Phân tích nguyên tố:, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước
và chiến tranh.
Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism
and wars.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên