pacman, rainbows, and roller s

Chương 1. Sự rơi tự do – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 27 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang  27 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 3: Sự rơi tự do là gì?


Câu 4: Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do


Câu 5: Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?


Câu 6: Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.


Câu 7: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.


A. Một cái lá cây rụng.


B. Một sợi chỉ., , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất.
To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên