Insane

Chương 1. Sự rơi tự do – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 27 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang  27 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 3: Sự rơi tự do là gì?


Câu 4: Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do


Câu 5: Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?


Câu 6: Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.


Câu 7: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.


A. Một cái lá cây rụng.


B. Một sợi chỉ., , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.
In war, there is no substitute for victory.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên