XtGem Forum catalog

Writing Unit 8 Lớp 12 Trang 89

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 8 Life In The Future Writing trang 89 SGK. Hãy mô tả thế giới mà em muốn sống vào năm 2020, các bạn có thể tham khảo bài mẫu dưới đây.

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Hãy mô tả thế giới mà em muốn sống vào năm 2020.

o Under the threat of terrorism: trong sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố

o Live in harmony: sống trong sự hài hòa

o Live in a clean healthy environment: song trong môi trường trong sạch, lành mạnh

o My main desire is... .mong ước / khao khát / khát vọng chính của tôi là...

o Materialistic (a): theo chủ nghĩa vật chất, nặng về vật chất 

Đáp án gợi ý., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy biết lắng nghe. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối.
Be a good listener. Your ears will never get you into trouble.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên