Ring ring

Địa Lí

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10 môn Địa Lí

Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 31 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công ngh

Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia. Nước

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ nông nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ nông nghiệp. Là một bộ phận lãnh thổ của đất nước, bao gồ

Địa lí ngành chăn nuôi

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 29 địa lí ngành chăn nuôi (bài 41 sgk nâng cao). Mặt khác, nguồn tài nguyên sinh vật ở biển là có giới

Địa lí ngành trồng trọt

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 28 Địa lí ngành trồng trọt (bài 40 SGK nâng cao). Trong vòng 53 năm, sản lượng lương thực thế giới

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thỗ nông nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức

Thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế - xã hội

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 38 thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế - xã hội. Các nước có thu nhập thấp: Tỉ trọng nông nghiệp

Cơ Cấu Nền Kinh Tế (Địa Lý 10)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 26 Cơ cấu nền kinh tế (bài 36 và 37 SGK nâng cao). Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn t

Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 25 Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới (bài 35 SGK nâng cao). Dân cư tập trung đông ở vùng khí hậu

Phân bố dân cư Các loại hình quần cư và đô thị hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 24 Phân bố dân cư Các loại hình quần cư và đô thị hóa (bài 34 SGK nâng cao). Những khu vực tập trung đô

Các chủng tộc Ngôn ngữ và tôn giáo

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 28 Các chủng tộc Ngôn ngữ và tôn giáo (bài 33 sgk nâng cao). Tôn giáo là nguồn cảm hứng của những sáng

Thực hành vẽ và phân tích tháp tuổi

Tháp tuổi các nước phát triển có kiểu ổn định: đáy thu hẹp và đỉnh mở rộng hơn. Chửng tỏ tỉ suất sinh thấp, trẻ em ít, tỉ suất tử cao ở nhóm già, tuổi

Bài 26: Cơ cấu dân số

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài bài 26 cơ cấu dân số (bài 31 SGK nâng cao). Nguồn lao động: bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi qu
Ngẫu Nhiên