Phân bố dân cư Các loại hình quần cư và đô thị hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 24 Phân bố dân cư Các loại hình quần cư và đô thị hóa (bài 34 SGK nâng cao). Những khu vực tập trung đông dân cư: châu Á gió mùa; Tây Âu, Nam Âu, Đông Âu; trung Mĩ và vùng biển Caribê.

BÀI 24: GIẢI BÀI TẬP PHÂN BỐ DÂN CƯ

CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA

(Bài 34 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 97 SGK địa lý 10: Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đển sự phân bố đó.

Trả lời

* Đặc điểm phân bố dân cư hiện nay:

- Dân cư phân bố không đều trong không gian:

Có những vùng tập trung đông rất đông dân cư, có vùng thưa dân, thậm chí có vùng không có người ở:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều khiến làm tình và đọc sách giống nhau nhất chính là việc trong chúng, thời gian và không gian rộng mở, khác biệt với thời gian và không gian có thể đo đếm được.
What makes lovemaking and reading resemble each other most is that within both of them times and spaces open, different from measurable time and space.
Italo Calvino
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have