XtGem Forum catalog

Địa Lí

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10 môn Địa Lí

Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 11 Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất (bài 13 và 14 nâng cao). BÀI 11. GIẢI BÀI

Thực hành nhận xét sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 10 Thực hành nhận xét sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ (bài 12 địa lý 10 b

Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (bài 11 ban nâng cao). Mối quan hệ giữa ba qu

Tác động của nội lực dến địa hình bề mặt trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 8 tác động của nội lực dến địa hình bề mặt trái đất (bài 10 ban nâng cao). Có hai vận động kiến tạo

Cấu trúc trái đất Thạch quyển Thuyết kiến tạo mảng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 7 cấu trúc trái đất Thạch quyển Thuyết kiến tạo mảng (bài 8 và 9 ban nâng cao). Các mảng này nhẹ và nổi

Thực hành hệ quả địa lí chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 6 thực hành hệ quả địa lí chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất ban cơ bản và nâng cao. BÀI 6: G

Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 5 Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất (bài 6 ban nâng cao) BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP HỆ QUẢ C

Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất Hệ quả chuyển động tụ quanh trục của trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 4 Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất Hệ quả chuyển động tụ quanh trục của trái đất (bài 5 và bài 6 ban nâng

Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 3 sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống ban cơ bản và nâng cao. Trong học tập, bản đồ là phương tiện

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ ban cơ bản và nâng cao. Thể hiện qui mô

Các phép chiếu bản đồ cơ bản

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 1 các phép chiếu bản đồ cơ bản câu 1, 2, 3, 4 cơ bản và nâng cao trang 5 SGK. Khi vẽ bản đồ phài dù
Ngẫu Nhiên