Tác động của nội lực dến địa hình bề mặt trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 8 tác động của nội lực dến địa hình bề mặt trái đất (bài 10 ban nâng cao). Có hai vận động kiến tạo: vận động theo phương thẳng đứng và vận động theo phương nằm ngang.

BÀI 8: GIẢI BÀI TẬP TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN

ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

(Bài 10 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 31 SGK địa lý 10: Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực?

Trả lời

- Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

- Nguyên nhân sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất như năng lượng của sự phân hủy chất phóng xạ, sự chuyển dịch cùa các dòng vật chất theo qui luật của trọng lực, năng lượng các phản ứng hóa học...

Giải bài tập 2 trang 31 SGK địa lý 10: Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm là giọng nói bên trong cảnh báo chúng ta rằng có thể có ai đó đang nhìn đấy.
Conscience is the inner voice that warns us somebody may be looking.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid