Disneyland 1972 Love the old s

Bài 26: Cơ cấu dân số

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài bài 26 cơ cấu dân số (bài 31 SGK nâng cao). Nguồn lao động: bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động. Nguồn lao động được chia thành: dân số hoạt động kinh tế và không hoạt động kinh tế.

BÀI 23: GIẢI BÀI TẬP CƠ CẤU DÂN SỐ

(Bài 31 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 92 SGK địa lý 10: Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi. Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Trả lời

* Trình bày cơ cấu giới và độ tuổi:

- Cơ cấu giới:

+ Là tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc sovới tổng số dân.

+ Cơ cấu giới biến động theo thòi gian và khác nhau giữa các nhóm nước: các nước phát triển có nữ > nam; các nước đang phát triển có nam > nữ., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi lựa chọn trong cuộc sống, đừng quên sống.
When making your choice in life, do not neglect to live.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên