XtGem Forum catalog

Địa lí ngành chăn nuôi

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 29 địa lí ngành chăn nuôi (bài 41 sgk nâng cao). Mặt khác, nguồn tài nguyên sinh vật ở biển là có giới hạn, lại đang bị con người khai thác quá mức. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cùa con người về thực phâm thì việc phát triên nuôi trồng thủy sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

BÀI 29: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ NGÀNH CHĂN NUÔI

(Bài 41 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 116 SGK địa lý 10: Em hãy nêu rõ vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi.

Trả lời

- Vai trò:

+ Cung cấp cho con người thực phẩm có giá trị dinh dường cao, nguồn đạm động vật, bảo đảm cân đổi trong khẩu phần ăn, nâng cao chất lượng bừa ăn.

+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm.

+ Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, thu nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải tất cả vàng đều là những thứ lấp lánh ánh vàng.
Gold all is not that doth golden seem.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên